Català | Castellano | English
Presentació | Història
General | Molles de retenció | Molles de compressió | Molles de tracció | Molles de torsió | Altres
General | Certificats | Visió artificial | Altres
Dades Generals | Localització | Contacta per mail | Persones de contacte
Area client
muelles link | muelles link | muelles link | muelles link | muelles link | muelles | muelles link
muelles link | muelles link | muelles link | muelles link | muelles link | muelles link | muelles link
molles link | molles link | molles link | molles link | molles link | molles link | molles link

politica de privacitat

small logo

 

Molles Ramgues Barcelona, S.L., informa a tots els visitants d'aquest espai web que cumpleix amb la normaiva vigent de la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal) que té com a objectiu garantitzar i protegir els drets fonamentals de les persones físiques, especialment, el seu honor i intimitat personal i familiar.

Aquesta llei obliga a Molles Ramgues Barcelona, S.L. i a tots els seus empleats i professionals amb accés a dades personals a protegir la informació enmagatzemada en els seus sistemes informàtics i arxius de documentals. (Es considera dada personal qualsavol dada sobre persones físiques, incloent per tant les dades pròpies dels empleats, les persones de contacte o noms de clients i proveedors, etc).

Molles Ramgues Barcelona, S.L., en cumpliment de la LOPD , ha registrat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els fitxers existents amb dades personals en el nostre sistema informàtic, aplica totes les obligacions legals que estableix la llei, com la inclusió dels avisos legals que estableix la llei, com la inclusió dels avisos legals en la recollida de dades, i disposa d'un document de seguretat que especifica les mesures tècniques, jurídiques i organitzatives necessàries per complir amb la legislació vigent que s' aplica.

 

 

MOLLES RAMGUES BARCELONA S.L.,Registre Mercantil de Barcelona. Tom 30285, Secció general, Foli 0035, Full/Dup.171236, prov. B, Inscripció 1ª, N.I.F. B-61519807

   
Sobre nosaltres | Mapa web | Politica de privacitat | Contacta | ©2008 Molles RAMGUES Barcelona S.L.